Butikens Öppettider:

Måndag-Fredag 10-18
Lördag-Söndag 10-15
Ring oss på: 016-705 85 / info@lotatradgard.se

Välkomna till Löta!
Nu har vi öppnat för säsongen!
Caféet öppnar för fullt i april.
Fruktträd Måndag, 5 December 2022
Fruktträd
'Reine Claude d'Oulins'
Växtplats
Ljust och soligt.

Pollinering
Äpple, päron och en del plommon och körsbär behöver
befruktas av en annan sort för att ge frukt. Det brukar
inte vara några problem med passande pollinerare i villabebyggelse

Jord
Jorden bör vara minst 60 cm djup, näringsrik och genomsläpplig. Förbättra sandig eller lerig jord med 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden.
Är jorden lerig planteras trädet på en ”kulle” (se bild) för att förhindra att rötterna står för blött.
Har det tidigare vuxit fruktträd på samma ställe byter man till ny jord i hela gropen.
planteringsbädd

Plantavstånd
Avståndet varierar beroende på grundstam och om sorten är svag- eller starkväxande.
Sorter på svagväxande underlag: från ca 3 m
Sorter på starkväxande underlag: från ca 5 m
Spaljeträd: ca 2-3 m

Plantering
Förädlingsstället (se bild) skall vara ovanför markytan. Vid plantering i gräsytor skall jorden hållas öppen minst 50 cm i diameter (gräs mot stammen ger sämre tillväxt). Det underlättar också när man klipper gräset och man kan utnyttja ytan till låga marktäckande perenner.

Sänk ner krukklumpen i en hink vatten och låt stå ca 10 min. Lossa krukan försiktigt och sätt ner trädet i gropen. Väv runt klumpen skall skäras upp och vikas ner. Fyll på hälften av jorden och vattna rikligt ca 20 liter. Fyll på resten av jorden, tryck till så att trädet står rakt och stadigt. Vattna igen.

Nyplanterade träd behöver stöd. Slå försiktigt ner ett stöd ca 10 cm från stammen. Bind trädet mot stödet med ett brett plastband strax under kronan.

Glöm ej gnagskydd – en billig försäkring mot viltskador!

Vattning
Vid torrt väder vattna rejält en gång i veckan ca 20-30 liter.
Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.
fruktträdsplantering

Beskärning
Äpple och päronträd beskärs enligt bilden antingen tidigt på våren eller från juli-september (JAS beskärning).

Körsbär och plommon gallras under perioden juli-september.

Gödsling
Vid plantering:
Använd gödslad planteringsjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa, blomma och sätta frukt. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet.

Gödsling varje år:
Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK, följ dosering
på förpackningen. Det går även att gödsla och jordförbättra samtidigt genom att lägga ut en kraftigt gödslad dressprodukt under buskarna tidigt på våren.

För att stärka växterna gödslar man på sensommaren/hösten med kvävefattig gödsel som även gynnar kommande års blomning och fruktsättning. Använd PK-gödsel eller liknande.
fruktträdsbeskärning