Bärbuskar

Vinbär & krusbär

Växtplats

Ljust och soligt med undantag för vinbär som kan odlas i halvskugga.

Jord

Vinbär/krusbär trivs i väldränerade jordar. Allt för sandig eller lerig jord förbättras genom att blanda i 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller plantjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i.

Plantering

Krukodlade plantor sänks ner med hela krukan i en hink vatten och får stå ca 5 min. Tag försiktigt bort krukan eller påsen. Sätt ner plantan i gropen så att övre delen av jordklumpen kommer i nivå med jordytan. Fyll på med hälften av jorden och vattna rejält, ca 20 liter per planta. Fyll på med resten av jorden, tryck till och vattna igen.

Plantavstånd

Vinbärs- och krusbärsbuskar bör planteras med 1,5-2,5 m avstånd från varandra. De blir stora och oftast mycket gamla buskar. Vill man plantera vinbärsbuskarna som häck (vilket är perfekt för att avgränsa trädgårdslandet från resten av trädgården), kan man plantera dem med ca 70-80 cm mellanrum.

Vattning

Vid torrt väder vattna rejält en gång i veckan ca 30 liter. Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.

Gödsling

Vid plantering: Använd gödslad planteringsjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa, blomma och sätta frukt. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd naturgödsel eller mineralgödsel med
NPK. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet.
Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK, följ dosering på förpackningen.
Det går även att gödsla och jordförbättra samtidigt genom att lägga ut en kraftigt gödslad dressprodukt under buskarna tidigt på våren. För att stärka växterna gödslar man på sensommar/hösten med kvävefattig gödsel som även gynnar kommande års blomning och fruksättning. Använd PK-gödsel eller liknande.

Skötsel

De gallras efter några år för att ge större och sötare bär. Tag bort de äldsta grenarna ända nerifrån marken. Undantag: Röda vinbär ger bäst skörd på grenar som är mellan 5-8 år.

Hallon

Växtplats

Ljust och soligt. Skugga hämmar bärens utveckling.

Jord

Hallon trivs i de flesta väldränerade jordar. Allt för torr och lerig jord förbättras genom att blanda i 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden.

Plantavstånd

1,5 m mellan raderna och 40-50 cm mellan plantorna.

Plantering

Hallon planteras grunt, ca 5 cm under markytan, övrigt se under Vinbär & krusbär.

Vattning/Gödsling

Se under Vinbär & krusbär.

Skötsel

De nedskurna plantorna ger första året långa skott som bär frukt följande år. Efter skörd skärs de skott som burit frukt ner till marken. De nya årsskotten gallras så att endast de 5-8 kraftigaste lämnas kvar. Dessa skall ge nästa års skörd.

Blåbär

Indelas i halvhöga och höga sorter. Bären är blå på utsidan och har vitt smakligt ”fruktkött”. Några sorter är självfertila – behövs bara 1 planta för att ge bär – men det är lämpligt att plantera minst 2 olika sorter för att få bästa möjliga fruktsättning. Välj också olika sorter för att få bär under så lång tid som möjligt. Beroende på sort kan de ge mellan 1,5 till drygt 5 kg per buske. Sorter finns som är härdiga upp till zon 5 (6).

Exempel på halvhöga sorter:
De blir mellan 0,5 och 0,8 m höga och växtsättet är utbrett. Skörden ligger på 1,5-3,5 kg/planta. Bären skördas i omgångar under flera veckor. Sorterna är uppräknade efter ungefärlig mogningstid

 • Putte E – ca 0,6 m. Tidig, börjar mogna i slutet av juli. Ljusblå medelstora bär, 3 ggr så stora som vilda blåbär med söt aromatiska smak. Medelhög till hög skörd. Zon 1-5.
 • Emil E – ca 0,8 m. Tidig, börjar mogna i slutet juli. Små-medelstora blå bär 2 ggr så stora som vilda blåbär med smak som påminner om vilda blåbär. Medelhög skörd. Zon 1-5.
 • Oscar – ca 1m. Sen, börjar mogna i aug. Ljusblå medelstora bär, ca 3 ggr så stora som vilda blåbär. Smaken påminner om vilda blåbär. Medelhög till hög skörd. Zon 1-5(6).
 • Northblue – ca 0,6 m. Sen, börjar mogna i aug. Medelstora blådaggiga aromatiska bär, 2,5 till 3,5 ggr så stora som vilda blå bär. Hög skörd. Zon 1-5. Självfertil.

Exempel på höga sorter:

De blir mellan 1-1,8 m höga, växsättet är upprätt. Skörden ligger
på drygt 5kg per planta. Bären skördas i omgångar under flera
veckor. Sorterna är uppräknade efter ungefärlig mogningstid.

 • Reka – ca 1,2 m. Tidig, börjar mogna i slutet av juli. Stora bär med söt aromatisk smak. Mycket hög skörd. Zon 1-3(4). Bör beskäras kraftigt varje vår för att skörden ej ska gå ner.
 • Patriot – ca 1,5 m. Medeltidig, börjar mogna i slutet av juli. Stora mörkblå söta bär. Hög skörd. Zon 1-4. Självfertil.
 • Northland – ca 1,2 m. Medeltidig, börjar mogna i slutet av juli. Medelstora mörkblå bär med vilblåbärssmak. Hög skörd. Zon 1-4. Självfertil.
 • Duke – ca 1m. Medeltidig, börjar mogna i slutet av juli. Stora goda bär som bör plockas fullt mogna. Hög skörd. Zon 1-4.
 • Berkeley – ca 1,5 m. Sen, börjar mogna i augusti. Mycket stora söta bär. Medelhög skörd. Zon 1-2.
 • Bluecrop – ca 1,5 m. Sen, börjar mogna i mitten av augusti. Mycket stora bär med söt mild smak. Hög skörd. Zon 1- 3(4). Självfertil.
 • Goldtraube – ca 1,5 m. Sen, börjar mogna i mitten av aug. Stora, mycket goda bär i aug. Låg skörd. En sort för finsmakare, men inte för odlare, som önskar hög skörd. Zon 1-4. Självfertil.

Skötsel

Jorden får inte torka ut, jätteblåbären vill ha jämn fuktighet. Gödsla en gång varje vår och en gång på försommaren med rhododendrongödsel. För att få vackra buskar som ger bra med bär beskär man efter 3-4 år kontinuerligt de äldsta grenarna längst ner vid marken.

Trädgårdsdesign

Har du nyss flyttat till nybyggt hus och ska anlägga ny trädgård eller har du kanske en gammal trädgård som ver piffas till? Länk i brödtext (med Hoover) bara har en rabatt eller en hel trädgård du behöver hjälp med så kan vi hjälpa dig med allt från enklare växtförslag till färdig ritning med växtlista.

Kontakta oss på 016-705 85 / info@lotatradgard.se

Läs mer