Butikens Öppettider:

Måndag-Fredag 10-18
Lördag-Söndag 10-15
Ring oss på: 016-705 85 / info@lotatradgard.se

Välkomna till Löta!
Nu har vi öppnat för säsongen!
Caféet öppnar för fullt i april.
Barrväxter Måndag, 5 December 2022
Barrväxter
Växtplats
Soliga lägen: Enar, Cypresser, Idegran, Ceder, Microbiota, Tuja, Gran och Tall.
Halvskuggiga lägen: Enar, Cypresser, Ceder, Microbiota, Idegran, Hemlockgran och Tuja.
Skuggiga lägen: Idegran (ej gulbarrig), Tuja (ej gulbarrig) och Hemlockgran.

Jord
Barrväxter trivs i väldränerad lätt mullrik jord. Minsta jorddjup är 30 cm. Ju större växt desto djupare jord. 50 cm räcker för de största. Sandig och lerig jord förbättras med näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord.

Plantering
Sänk ner hela krukan i en hink vatten och låt den stå ca 5 min. Tag försiktigt bort krukan. Är krukan fullrotad gör man flera snitt i rötterna för att förhindra rotsnurr. Sätt ner plantan i gropen så att övre delen av jordklumpen kommer i nivå med jordytan. Eventuellt nät runt klumpen klipps upp och viks ner. Fyll på hälften av jorden och vattna rejält. Fyll på resten av jorden, tryck till och vattna igen.
buskplantering

Plantavstånd
Tag hänsyn till växternas slutliga höjd och bredd när du planterar. Här nedan visas några exempel på avstånd i cm.

planteringsavstånd barrväxter

Vattning
Vid torrt väder vattna en gång i veckan med en rejäl rotblöta, 20-30 liter per planta. Om hösten varit torr, vattna innan det fryser till.

Gödsling
Var sparsam med gödsel till barrväxter. Gödsla tidigt på våren med specialgödsel eller kogödsel. Gödsla aldrig vid plantering utan först 2-3 veckor efter.

Skötsel
På utsatta platser kan vissa sorter brännas av solen på eftervintern. Täck gärna med skuggväv eller granris från februari tills tjälen gått ur marken. Marktäckning under vintern med löv eller täckbark är bra, speciellt under snöfattiga vintrar då marken annars fryser så hårt att växterna får problem med sin vattenförsörjning.
Juniperus squamata 'Blue Carpet'