Butikens Öppettider:

Stängt för säsongen!
Ring oss på: 016-705 85 / info@lotatradgard.se

Tack för säsongen 2023!

Nu håller vi på att ta in växterna inför vintern och inventera butiken.
Vi har öppet när vi är på plats men tiderna varierar.
Ring gärna innan om det är något speciellt ni vill köpa.

Vi arbetar med en ny hemsida som vi hoppas kunna lägga upp inom kort.
Växter Måndag, 11 December 2023
Sortiment Löta Trädgård
Paeonia Gay Paree
Pion Gay Paree
I vår butik hittar du ett stort sortiment av rosor, perenner, prydnadsbuskar, fruktträd, prydnadsträd i olika storlekar och former.

Under säsongen säljer vi även ettåriga utplanteringsväxter och fröer.

Vi arbetar med att göra vårt sortiment tillgängligt här på hemsidan men under tiden hänvisar vi till
BoGrönts Växtlexikon och Växthandbok
och växtsökverktyget FeedBax Växtsök som kontinuerligt fylls på med växter.


POM och Grönt Kulturarv är en nationell satsning på bevarandet av gamla kulturväxter och deras vilda släktingar.
Lötas etableringsgaranti

VäxtgarantiFör samtliga växtgrupper innebär vår garanti att du ska få en frisk och sortäkta planta. Vid eventuella sortfel gäller garantin i två år. Vi lämnar etableringsgaranti på vedartade växter som har planterats korrekt och erhållit lämplig skötsel i enlighet med våra planteringsråd. Perenner, sommarblommor och krukväxter omfattas inte av etableringsgarantin.

Om problem uppstår låter du växten stå kvar på växtplatsen och tar kontakt med Löta trädgård. Ta med kassakvitto och ta gärna med bilder på växten på växtplatsen. Spara alltid kvittot det är din garantisedel.

Garantin gäller inte då växterna:
• Skadats vid transport (tänk på att täcka växterna vid hemtransport) eller plantering,
• Planterats fel eller erhållit felaktig skötsel (t.ex. otillräcklig växtbädd, felaktig eller otillräckligt odlingssubstrat, pH värde, dränering, växtnäringsbrist, planteringsdjup etc)
• Vattnats på felaktigt sätt eller med olämplig vattenkvalitet.
• Angripits av vilt, skadedjur eller sjukdomar efter plantering t.ex. vissnesjuka på storblommig klematis,
• Drabbats av tjältorka eller andra vinterskador.
• Plantering i ej lämplig växtzon
• Planterats i krukor eller andra planteringskärl
• Är prisnedsatta vid köp

Eventuell reklamation ska göras senast:
• vårköp (mars – maj) inom 3 månader
• sommar/höstköp (juni – september/okt) inom 2 månader
Vintergröna växter planterade efter sista september omfattas inte av växtgarantin.

Vid reklamation krävs retur av plantan. Det är viktigt att plantering och etableringsskötsel av växter görs på rätt sätt. Det går att ladda ned odlingsbeskrivningar på vår hemsida.

Växter är levande och behöver omvårdnad för att trivas.