Butikens Öppettider:

Måndag-Fredag 10-18
Lördag-Söndag 10-15
Ring oss på: 016-705 85 / info@lotatradgard.se

Välkomna till Löta!
Nu har vi öppnat för säsongen!
Caféet öppnar för fullt i april.
Rosor Måndag, 5 December 2022
Rosor
Hos oss hittar du ett stort sortiment av rosor, vi är en av Sveriges största odlare.

Rosor är ett stort släkte och det finns en mängd olika sorter. Det innebär att det finns en ros för alla! Variationen inom rossläktet gör att man i princip kan hitta rosor till alla lägen i sin trädgård – det gäller bara att välja rätt ros till rätt plats. För att få all den hjälp du behöver vid valet av rosor föreslår vi att du kommer in till oss så hjälper vi dig.

Växtplats
Soliga till halvskuggiga lägen, se respektive sort.

Jord
Jorden bör vara minst 50 cm djup, näringsrik och väldränerad. Blanda befintlig jord med rosjord i planteringsgropen. Allt för sandig eller lerig jord kan förbättras med rosjord eller genom att blanda i ca 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord.
Torr torv fuktas väl innan den blandas ner i jorden. Har det tidigare vuxit rosor på samma ställe byter man till ny jord i hela planteringsgropen.
Röda rosor

Plantering
Rosor skall planteras djupt, förädlingsstället skall vara 8-10 cm under
jordytan.

Barrotade:
Håll rötterna fuktiga. Klipp bort skadade rötter.
Gropen skall vara så stor att rötterna får plats utan att vikas.
Fyll på med jord till hälften och tryck till så att plantan står stadigt.
Vattna, fyll på med resten av jorden, tryck till och vattna igen.

Krukodlade:
Sänk ner hela krukan i en hink vatten och låt den stå ca 5 min.
Tag försiktigt bort krukan. Är krukan fullrotad gör man flera snitt i rötterna för att förhindra rotsnurr. Sätt ner rotklumpen i gropen,
fyll på med jord till hälften och tryck till. Vattna, fyll på med resten
av jorden, tryck till och vattna igen.

För båda:
Kupa upp jord eller barkmull kring plantorna för att skydda mot kyla (på hösten) och torka (på våren). Vid vårplantering låter man kupningen ligga 2-3 veckor.

Rosplantering

Solliden
Plantavstånd
Storblommiga rabattrosor: 40-50 cm
Klasblommiga rabattrosor: 40-50 cm
Marktäckande rabattrosor: 40-50 cm
Miniatyrrosor: 30-40 cm
Klätterrosor: 100-150 cm
Moderna buskrosor: 60-80 cm
Gammaldags buskrosor:
- Svagväxande sorter: 60-80 cm
- Starkväxande sorter: 100-150 cm

Vattning
Vid torrt väder vattna rejält en gång i veckan ca 20 liter per planta.
Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.

Gödsling
Vid plantering:
Använd rosjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att rosorna ska rota sig väl, växa och blomma rikt. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd rosgödsel. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet.

Gödsling varje år:
Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd rosgödsel, följ dosering på förpackningen. Det går även att gödsla och jordförbättra samtidigt genom att lägga ut en kraftigt gödslad dressprodukt under rosbuskarna tidigt på våren. För att stärka växterna gödslar man på sensommaren/hösten med kvävefattig gödsel som även gynnar kommande års blomning. Använd PK-gödsel eller liknande.

Skötsel
Kupa upp jord eller täckbark runt rosorna på hösten för att skydda
förädlingsstället. Skydda mot stark sol på vårvintern med skuggväv
eller gransris.
Storblommiga, klasblommiga och marktäckande
rabattrosor se figur 1

Beskärs på våren (när björken fått ”musöron”) ca 15 cm ovanför
förädlingsstället = 5-10 cm ovan jord.
Moderna buskrosor se figur 2
Beskärs till ca 30 cm ovan jord.
Klätterrosor och gammaldags buskrosor:
Gallras. Döda grenar och toppar klipps bort.
Samtliga rosor:
Under sommaren underlättas bildandet av nya blomskott om man
klipper ner utblommade grenar till hälften. På hösten ansas
rosorna, de längsta grenarna klipps så att
de inte bryts, av snö eller täckning.
Rosbeskärning