Butikens Öppettider:

Måndag-Fredag 10-18
Lördag-Söndag 10-15
Ring oss på: 016-705 85 / info@lotatradgard.se

Välkomna till Löta!
Nu har vi öppnat för säsongen!
Caféet öppnar för fullt i april.
Rhododendron och azalea Måndag, 5 December 2022
Rhododendron och azalea
Rhododendron luteum
Växtplats

Rhododendron:
I halvskuggiga till skuggiga vindskyddade lägen.
Azaleor:
I soliga till halvskuggiga lägen.

Jord
Rhododendron och azaleor är surjordsväxter och vill stå i väldränerad kalkfattig, mullrik jord. Använd rhododendronjord eller en blandning av grov naturell torv och barkmull. Torr torv fuktas väl innan den blandas med jorden. Gropen bör vara 60 cm djup och 100 cm bred. Dvärgformer vill ha 40 cm djup och 60 cm bred grop.

Plantering
Sänk ner klumpen i en hink vatten och låt plantan stå ca 10 min. Gör planteringsgropen så djup att övre delen av jordklumpen kommer i nivå med jordytan. Fyll på hälften av jorden och vattna rejält, ca 20 liter. Fyll på med resten av jorden, tryck till och vattna igen.
rhododendronplantering

Plantavstånd
Parkrhododendron: ca 1 m
Långsamväxande hybrider: ca 0,75 m
Dvärgformer: 40-60 cm
Azaleor: ca 0,75 m

Vattning
Vid torka vattna rejält en gång i veckan med ca 20-30 liter per planta. På hösten innan marken fryser ska rhododendron vattnas igenom rejält.

Gödsling
Vid plantering: Använd rhododendronjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa och blomma. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd rhododendrongödsel. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret.
Görs planteringen under sommar/höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet.

Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd rhododendrongödsel, följ dosering på förpackningen.

Skötsel
Tag bort de torra blomställningarna efter blomningen, då underlättas knoppbildningen. Täck jorden under plantorna med löv eller täckbark på hösten så att inte tjälen når så djupt. Hänger bladen på vårvintern vattnar du rejält med ljummet vatten och skyddar bladverket (inte jorden) med säckväv eller granris.
plocka bort vissna blommor

Tips!
Bygg en upphöjd rhododendronrabatt av torvblock, fyll med en blandning av naturell torv, barkmull och rhododendronjord. Blanda olika sorter och du får en rabatt som varierar i både färg och form. Komplettera med andra surjordsväxter och förläng blomningstiden ända till hösten.

Lämpliga kombinationsväxter:
Japansk lönn, Konvaljbuske, Klockbuske, Trollhassel, Hortensia, Kalmia, Magnolia, Buskrosling, Jätteblåbär.

Lämpliga marktäckare:
Revsuga, Hasselört, Astilbe, Bergenia, Vår- och höstljung, Fänrikshjärta, Sockblomma, Höstgentiana, Funkia, Ormöga, Skuggröna, Skuggbräcka, Spetsmössa, Vintergröna, Japansk starr, Blåsvingel, Björngräs, Strutbräken, Spetsbräken.

Lämpliga klängväxter:
Pipranka och Klätterhortensia.