Butikens Öppettider:

Vardagar 10:00-18:00
Helg 10:00-15:00
Ring oss på: 016-705 85

Välkomna till Löta!
Perenner Måndag, 27 September 2021
Perenner
Agastache 'Black Adder'
Perenners härdighet
Perenner har en annan livscykel än buskar och träd. De är i huvudsak örtartade och kommer upp på våren, sätter blad, knoppar, blommor och frön och vissnar sedan ned på hösten. Det finns ett härdighetssystem för perenna växter som bygger på våra perennaodlares rekommendationer:
A: Fullständigt härdig i hela landet utan extra åtgärder
B: Kan odlas i hela landet men utvecklas bäst i skyddat och väldränerat läge.
C: Kan odlas i stora delar av landet på skyddad och väldränerad växtplats.
D: Kan bara odlas i landets gynnsammaste delar.Växtplats
Det finns perenner som passar för varje tänkbar växtplats, från torra sandiga slänter till fuktiga växtplatser i djupaste skugga. Man kan plantera dem i stenpartier, rabatter och tillsammans med andra växter.

Jord
Ju högre en växt blir, desto djupare jord behöver den. Låga stenpartiväxter kan klara sig med 5-10 cm medan höga rabattväxter bör ha 30-40 cm jorddjup. Jorden ska vara väldränerad, lätt och mullrik. Förbättra tung och lerhaltig jord med sand, torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden.Plantering
Planteringsytan måste vara helt fri från ogräs före plantering. Sänk ner plantorna i en hink vatten och låt stå 5 min. Tag försiktigt bort krukan. Sätt ner plantan i gropen, fyll på med jord och tryck till med händerna. Vattna rejält.

Plantavstånd
Stenpartiväxter och små kantväxter:
25 cm = 16 plantor per kvm.
Medelstora rabattväxter och kantväxter samt marktäckare:
30-40 cm = 6-10 plantor per kvm.
Höga rabattväxter över 70 cm:
50-60 cm = 3-4 plantor per kvm.

Plantera alltid perenner i grupper om 3-5 av varje sort. Flera exemplar av samma sort kan med fördel planteras något tätare, i gengäld kan avståndet mellan sorterna ökas något.
perennaplantering

Vattning
Vid torrt väder vattna rejält ca en gång i veckan så jorden kring rötterna blir genomfuktad. Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.

Echinacea purpurea
Gödsling

Vid plantering:
Använd gödslad planteringsjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa, blomma och sätta frukt. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet.

Gödsling varje år:
Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska. Använd naturgödsel eller mineralgödsel
med NPK, följ dosering på förpackningen.

Skötsel
På vårvintern tas alla nedvissnade stjälkar och blad bort. En del måste klippas bort för att ej skada plantan. Vissna blommor klipps bort efterhand. Tidigt blommande rabattväxter klipps ner efter blomningen.
En del höga sorter behöver stöd för att ej brytas.
Höstplanterade perenner bör skyddas med täckning
första vintern. Ömtåliga sorter kan behöva vintertäckning,
speciellt snöfattiga vintrar.

Prydnadsgräs:
Klipps ned endast på våren.

Tips!
Gör som naturen, täck marken under buskar, träd och barrväxter med marktäckande växter. Du får en fin plantering i olika nivåer som dessutom blir mer lättskött. Tänk på att det inte bara är blommorna som ger färg, det finns många perenner med spännande bladverk.

Marktäckare som trivs i sol:
Kattfot, Fagertrav, Stjärnklocka, Murklocka, Silverarv, Mossflox, Aubretia, Sedumarter, Lammöron, Taklök, Penningblad, Bergenia, Nävor i sorter, Höst- och Vårljung samt olika sorter låga gräs.

Marktäckare som trivs i halvskugga till skugga:
Revsuga, Hasselört, Dvärgastilbe, Bergenia, Nunneört, Murreva, Sockblomma, Funkia i alla sorter, Ormöga, Skuggröna, Spetsmössa, Myskmadra, Vintergröna, rosa och vita Fänrikshjärtan, Nävor i sorter.