Butikens Öppettider:

Måndag-Fredag 10-18
Lördag-Söndag 10-15
Ring oss på: 016-705 85 / info@lotatradgard.se

Välkomna till Löta!
Nu har vi öppnat för säsongen!
Caféet öppnar för fullt i april.
Klematis och klätterväxter Måndag, 5 December 2022
Klematis och klätterväxter
Läge
Soliga lägen:
Blåregn, Bokharabinda, Humle, Kaprifol - alla sorter, Klematis - alla sorter.

Halvskugga: Humle, Kaprifol - alla sorter, Klematis - alla sorter, Klätterbenved - alla sorter, Klätterhortensia, Murgröna, Pipranka.

Skugga: Klematis - småblommiga sorter, Klätterbenved - alla sorter, Klätterhortensia, Murgröna, Pipranka.

Klätterväxter kan växa mot husväggar, spaljéer, pergolor eller klänga i större prydnadsbuskar och runt trädstammar, klänga i staket och över murar samt även användas som marktäckare på slänter.

Vill man ha dem klängande i buskar och runt trädstammar måste man provgräva så att man får en planteringsgrop som är stor nog för växten att trivas i.

Klematis vill ha ”sval” jord. Plantera därför gärna perenner framför som skuggar marken.

Växtplats
Klematis vill ha 50 cm djup, väldränerad, mullrik, näringsrik jord. Övriga sorter gäller att jorden bör vara 30-40 cm djup, lätt och mullrik. Förbättra sandig eller lerig jord med 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden. Klätterhortensia vill ha kalkfattig jord, blanda i minst 50% naturtorv eller rhododendronjord.
Blåregn-Wisteria

Plantering
Sänk ner krukan i en hink vatten och låt den stå ca 5 min. Tag försiktigt bort krukan. Sätt ner rotklumpen i gropen så att övre delen av jordklumpen kommer i nivå med jordytan.
Fyll i hälften av jorden och vattna rejält, ca 10 liter. Fyll på resten av jorden och tryck till försiktigt.
Vid vårplantering skärs långa rankor tillbaka till ca 40 cm så plantan får bilda nya rankor. Detta är speciellt viktigt för självklättrande sorter som måste kunna fästa vid underlaget redan från början.
Vid höstplantering beskär man följande vår.

Klematis 'Tage Lundell'
Plantavstånd
Klematis: 1-1,5 m.
Övriga: 1,5-2 m.
För att snabbt ge vind- och insynsskydd kan man plantera något tätare.

Vattning
Vid torrt väder vattna 1 gång i veckan med en rejäl rotblöta, ca 20 liter.

Gödsling
Vid plantering: Använd gödslad planteringsjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa och blomma. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet.

Gödsling varje år:
Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK, följ dosering på förpackningen. Det går även att gödsla och jordförbättra samtidigt genom att lägga ut en kraftigt gödslad dressprodukt under buskarna tidigt på våren. För att stärka växterna gödslar man på sensommaren/hösten med kvävefattig gödsel som även gynnar kommande års blomning och fruktsättning. Använd PK-gödsel eller liknande.

Skötsel
Klematis: När de nya rankorna första året blivit meterlånga, beskärs de till ca 50 cm. Vad gäller kommande beskärning se på respektive sort.

Övriga klätterväxter: Gallras och klipps efter behov på våren. Vid gallring klipper man bort de äldsta, grövsta grenarna längst ner vid marken.