Butikens Öppettider:

Måndag-Fredag 10-18
Lördag-Söndag 10-15
Ring oss på: 016-705 85 / info@lotatradgard.se

Välkomna till Löta!
Nu har vi öppnat för säsongen!
Caféet öppnar för fullt i april.
Häckplantor Måndag, 5 December 2022
Häckplantor
På våren är det högsäsong för häckplantor. Det går att köpa både krukodlade och barrotade plantor.
Kom in till vår butik så hjälper vi dig med val och beställning!


carpinus betulus avenbok häck

Plantering


Plantavstånd
3-4 plantor per meter för de flesta sorter. Buxbom och
lavendel 4-5 plantor per meter.

Jord
Jordmånen varierar för olika sorter. Jorden ska vara väldränerad
och bearbetad till ca 40 cm djup. Allt för sandig
eller lerig jord förbättras genom att blanda i 1/3 näringsberikad
torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord.
torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden.


häckplantering
Plantering
Viktigt! Låt aldrig plantorna ligga med ”bara” rötter. De måste ligga fuktigt, skyddade mot både sol och vind.
Spänn en lina mellan radernas ändpunkter så att raden blir rak. Gräv en grop och sätt i plantan. Börja med nästa
grop och lägg jorden runt plantans rötter i den första gropen osv. På så sätt slipper man flytta jorden två
gånger. Vattna rejält innan jorden trycks till. Se till att plantorna står rakt och stadigt.


Vattning
Se till att rötterna alltid är fuktiga när växterna planteras.
Ge ca 10 liter per planta vid planteringen. Vid torka vattna
rejält ca 1 gång i veckan. Håll jordytan lucker, det förhindrar
uttorkning.

Gödsling
Vid höstplantering ska inte planteringen gödslas då kvävet försämrar invintringen. Ett höstgödsel kan användas då det förbättrar invintringen. Gödsla
i fortsättningen en gång tidigt på våren och en gång på
försommaren. Följ noga doseringsanvisningen.

Skötsel
Höstplanterade häckplantor beskärs följande vår
eller efter en säsong på växtplatsen. Efter hård nedskärning
förgrenar sig plantorna och blir täta ända
nerifrån marken.

Både friväxande och klippta häckar ska beskäras/klippas. Klipp plantorna
till ca 15 cm höjd samma vår de planteras eller våren
därpå.

Nedan en genomskärning av en utvuxen, välklippt
häck. Något bredare vid basen än upptill och med raka
sidor. En äldre förvuxen häck kan i vissa fall skäras hårt
tillbaka och sen formas på nytt. I fortsättningen går
man över till (sommar) beskärning i maj-juni.

Undantag: Bok och avenbok får växa till önskad höjd
innan topparna klipps. För dessa sorter gäller en annan
beskärningsmetod, som även kan tillämpas på flertalet
klippta häckar. Här beskär man bara sidogrenarna tills
häcken nått sin fulla höjd. Bästa tiden för beskärning
är på vårvintern i feb-april. Vårblommande häckar kan
klippas efter blomning.
Beskärningsschema
Klippta häckar ska i fortsättningen beskäras enligt schemat ovan
Ligustrum vulgare häck

Häckplantor

Häckplantor köps ofta barrotade. Att växten är barrotad innebär att den är uppgrävd och levereras med rötterna bara i en säck, dvs utan kruka och jord. Dessa plantor måste vara i vila vid plantering som därför görs på våren eller hösten.
Fördelen med detta är att plantorna blir billigare och smidigare att hantera än de krukodlade.
Nackdelen är att etableringstiden är något längre.