Butikens Öppettider:

Fr.o.m. 2/11 har vi stängt för säsongen.
Ring oss på: 016-705 85

Nya ägare fr.o.m. 13/8

Nu pågår renovering av Löta fram till nästa år.
Till våren öppnar vi på allvar med fullt sortiment, bra café och en fin handelsträdgård!
Kundklubb Tisdag, 24 November 2020
Medlemsvillkor Löta Trädgårds kundklubb
Medlemskapet i Löta Trädgårds kundklubb är kostnadsfritt. Som medlem i vår kundklubb får du erbjudanden, tips och inbjudningar till olika aktiviteter samt vårt nyhetsbrev.

Medlemskap ger även möjlighet att få vissa rabatter. Löta Trädgårds bonuskort fungerar så att varje gång du handlar för 500 kr i butiken hos oss får du en stämpel i bonuskortet. Stämplar ges endast vid köptillfället och kan inte registreras i efterhand. När du samlat 10 stämplar får du 150 kr i rabatt vid nästa köptillfälle.

Löta Trädgård förbehåller sig rätten att vidta ändringar av villkoren förkundklubben. Ändringen träder i kraft i samband med att denna kommunicerats på www.lota.se där senaste villkoren alltid finns.

Medlemskap utfärdas endast till personer som är över 16 år och ansluts i egenskap av privatperson.

Ett bonuskort/kupong kan enbart användas en (1) gång och lämnas då in till Löta Trädgård. Bonus kan varken helt eller delvis lösas in mot kontanter. Din bonus måste användas inom ett år från första köptillfället. Bonuskortet är personligt och kan inte bytas mot kontanter. Har du inte registrerat köp/intjänat poäng under de senaste 12 månaderna nollställs kontot.

Avsluta medlemskap
Medlemskapet kan när som helst sägas upp av medlemmen genom att skriva Löta Trädgård.

Personuppgifter
Löta Trädgård AB behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Personuppgiftsansvarig är Löta Trädgård AB, Violvägen 4, 640 43 Ärla. Det är frivilligt att bli medlem i Löta Trädgårds kundklubb och att lämna ut de upplysningar som är nödvändiga för att få använda medlemskortet, du kan som medlem när som helst säga upp medlemskapet genom att kontakta Löta Trädgård. Se adress nedanför. Som medlem godkänner du att personuppgifter samt uppgifter om köp som sker hos Löta Trädgård sparas och behandlas.

När du är registrerad som medlem i Löta Trädgårds kundklubb samlar Löta Trädgård in följande information om dig: förnamn, efternamn, personnummer, kön, adress, e-post, mobilnummer. När du använder ditt medlemsnummer så samlar Löta Trädgård också in löpande köpinformation som inköpsbelopp, vara, bonus, produkter, datum, köphistorik. Ändamålet är att registrera uppgifter som skall ligga till grund för att administrera medlemmens förmåner enligt överenskommelse samt utgöra analysunderlag för ytterligare tillhandagå medlemmens intressen.

Denna insamlade information sparas och används för att administrera ditt medlemskap och dina uppsamlade poäng hos Löta Trädgård samt för att upprätthålla en god kund- och registervård. Informationen kan också komma att användas för att skicka dig marknadsföring och anpassade medlemserbjudanden från Löta Trädgård som vi tror kan vara av intresse för dig.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra företag som Löta Trädgård samarbetar med för nödvändig behandling för Löta Trädgård räkning t ex för analys, tryck och distribution. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.

Om du inte önskar att Löta Trädgård ska använda dina person- och/eller din köpinformation i marknadsföringsföremål så kan du när som helst skicka en e-post eller ett brev till Löta Trädgård, med ditt namn, din adress samt medlemsnummer Löta Trädgård.

Du har rätt till insyn i de personupplysningar som sparats på dig och kan kräva korrigering av felaktiga och/eller ofullständiga personuppgifter. Du kan också begära att onödiga uppgifter om dig tas bort.

Samtycke till behandling av personuppgifter
Samtycke och godkännandeav regler/villkor och behandlingen av personuppgifter sker automatiskt i samband med att den sökande frivilligt och på egen hand fyller i ansökningsblankett till Löta Trädgårds kundklubb och själv önskar medlemskap.

Kontaktuppgifter
Löta Trädgård AB
Violvägen 4
640 43 Ärla
Telefon: 016-705 85
E-post: info@lotatradgard.se