Butikens Öppettider:

Fr.o.m. 2/11 har vi stängt för säsongen.
Ring oss på: 016-705 85

Nya ägare fr.o.m. 13/8

Nu pågår renovering av Löta fram till nästa år.
Till våren öppnar vi på allvar med fullt sortiment, bra café och en fin handelsträdgård!
Hem Tisdag, 24 November 2020
Att lyckas med gräsmattan

Så din egen gräsmatta


Att så sin egen gräsmatta är avsevärt mycket billigare än att rulla ut en färdig. Om du ska få en gräsmatta som i dina drömmar är ett bra
förarbete ett måste. Underlaget där du ska anlägga gräsmattan ska vara ordentligt förberett.
Du anlägger en gräsmatta bäst under våren eller under tidig höst. Hösten är egentligen den bästa tiden, framför allt i södra och mellersta
Sverige. Det är ofta svalare och mer fuktigt så du behöver inte vattna lika ofta. Anlägger du din gräsmatta på våren är det viktigt att du är
noga med vattningen så att inte gräsfröna torkar bort. Så dina gräsfrön en dag när det är vindstilla så att fröerna inte blåser
bort. Det är lättre att dosera fröerna om du sår i mindre partier åt gången. Använd med fördel en spridarevagn eller så för hand.
Kom ihåg det viktigaste, VATTNA! Det är väldigt viktigt att sådden inte torkar ut. Den första månaden efter sådd kan den nyanlagda
gräsmattan eventuellt behöva vattnas varje dag, beroende på väderlek. Tänk på det om ni planerar att resa bort på semester.
Vattenspridare

Förbered för gräsmattan


En gräsmatta ska vara jämn och bör luta något från huset så att dräneringen runt huset fungerar och vatten inte rinner mot grunden.
Den lutningen gräsmattan ska ha bör göras i det undre jordlagret innan matjorden läggs på. Det är viktigt att matjordslagret är lika tjockt överallt så
att gräset växer jämnt. Har man gropar eller upphöjningr under matjorden kommer gräsmattan även om den är plan att visa upp gula respektive
gröna fläckar där jordlagret är tunnare eller tjockare. Stora stenar, rötter och liknande måste alltså bort.
Gräsets rötter trivs bäst i en lucker jord. Har man en styv lerjod, vilket man ofta har, kan man göra den porös genom att blanda ner grov sand.
Det behövs stora mängder, minst ett 10 cm tjockt lager som brukas ner i ytjorden för att få någon effekt.
Gräsvält


Gräsmatteanläggning steg för steg


• Börja med att förbereda ytan genom att ta bort allt ogräs.

• Bearbeta jorden med jordfräs och låt den därefter vila några
veckor. Ta under tiden bort allt ogräs som visar sig.

• Lätta sandjordar förbättras genom att man fräser ner ett fem
centimeter tjockt lager med torvmull. Tunga lerjordar lättas
upp med grovt grus eller sand, som finns att köpa på grusfirmor.
Grundgödsla samtidigt med ett trädgårdsgödsel (PK-gödsel).
Följ anvisningarna på förpackningen.

• Kratta ut ytan där du ska anlägga gräsmatta så att den bli helt
jämn.Ta bort alla stenar, rötter och grova klumpar.

• Välta ytan med gallervält och vattna några gånger så att jorden
”sätter sig”.

• Luckra ytan med en kratta innan fröna sås ut. Så en vindstilla dag.
Dela gärna upp ytan som ska sås i mindre partier, så blir det
lättare att dosera. Använd en spridarevagn eller så för hand.

• Mylla försiktigt ner fröna med en kratta. Platta därefter till ytan
med en gallervält så att fröna får ordentlig kontakt med jorden.

• Nu är det viktigt att hålla markytan fuktig, men inte genomsur
första tiden. Vattna försiktigt efter behov.

• Första våren efter sådd gödsla med gräsmattegödsel.

Underhåll och reparation


När kan man underhålla/reparera?
Från tidig vår, förutsatt att jorden torkat upp, ända till hösten.
Förberedelser
Klipp gräset så kort som möjligt. Räfsa bort mossa och torrt gräs,
vertikalskär gärna. Allt löst material ska bort. Fyll i eventuella
gropar med toppdress och stampa till eller välta.
Sådd och gödsling
Så alltid i fuktig jord. Sprid ut enligt dosering. Tryck därefter till
ytan med en gallervält så att fröet får fäste. Gödsla därefter HELA
gräsmattan med gräsmattegödsel NPK för ett jämnt resultat.
Vattning
Håll jorden fuktig första månaden, vattna försiktigt vid behov.
Klippning
Första klippningen när gräset är ca 6-8 cm högt, lämna ca 4-5 cm,
sedan kan man sänka klipphöjden till 3-4 cm.
Klipp aldrig under en torrperiod.
Gräsklippning