Butikens Öppettider:

Fr.o.m. 2/11 har vi stängt för säsongen.
Ring oss på: 016-705 85

Nya ägare fr.o.m. 13/8

Nu pågår renovering av Löta fram till nästa år.
Till våren öppnar vi på allvar med fullt sortiment, bra café och en fin handelsträdgård!
Hem Tisdag, 24 November 2020
Häckplantor
På våren är det högsäsong för häckplantor. Det går att köpa både krukodlade och barrotade plantor.
Kom in till vår butik så hjälper vi dig med val och beställning!


carpinus betulus avenbok häck

Plantering


Plantavstånd
3-4 plantor per meter för de flesta sorter. Buxbom och
lavendel 4-5 plantor per meter.

Jord
Jordmånen varierar för olika sorter. Jorden ska vara väldränerad
och bearbetad till ca 40 cm djup. Allt för sandig
eller lerig jord förbättras genom att blanda i 1/3 näringsberikad
torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord.
torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden.


häckplantering
Plantering
Viktigt! Låt aldrig plantorna ligga med ”bara” rötter. De måste ligga fuktigt, skyddade mot både sol och vind.
Spänn en lina mellan radernas ändpunkter så att raden blir rak. Gräv en grop och sätt i plantan. Börja med nästa
grop och lägg jorden runt plantans rötter i den första gropen osv. På så sätt slipper man flytta jorden två
gånger. Vattna rejält innan jorden trycks till. Se till att plantorna står rakt och stadigt.


Vattning
Se till att rötterna alltid är fuktiga när växterna planteras.
Ge ca 10 liter per planta vid planteringen. Vid torka vattna
rejält ca 1 gång i veckan. Håll jordytan lucker, det förhindrar
uttorkning.

Gödsling
Vid höstplantering ska inte planteringen gödslas då kvävet försämrar invintringen. Ett höstgödsel kan användas då det förbättrar invintringen. Gödsla
i fortsättningen en gång tidigt på våren och en gång på
försommaren. Följ noga doseringsanvisningen.

Skötsel
Höstplanterade häckplantor beskärs följande vår
eller efter en säsong på växtplatsen. Efter hård nedskärning
förgrenar sig plantorna och blir täta ända
nerifrån marken.

Både friväxande och klippta häckar ska beskäras/klippas. Klipp plantorna
till ca 15 cm höjd samma vår de planteras eller våren
därpå.

Nedan en genomskärning av en utvuxen, välklippt
häck. Något bredare vid basen än upptill och med raka
sidor. En äldre förvuxen häck kan i vissa fall skäras hårt
tillbaka och sen formas på nytt. I fortsättningen går
man över till (sommar) beskärning i maj-juni.

Undantag: Bok och avenbok får växa till önskad höjd
innan topparna klipps. För dessa sorter gäller en annan
beskärningsmetod, som även kan tillämpas på flertalet
klippta häckar. Här beskär man bara sidogrenarna tills
häcken nått sin fulla höjd. Bästa tiden för beskärning
är på vårvintern i feb-april. Vårblommande häckar kan
klippas efter blomning.
Beskärningsschema
Klippta häckar ska i fortsättningen beskäras enligt schemat ovan